Kişilik Testleri

İş hayatında çalışanlar zamanlarının % 60’ını birbirlerinin söylediklerini anlamaya çalışmakla geçirmektedir. Peki insanlar birbirlerini anlamaya neden bu kadar zaman harcamaktadır? Çünkü herkesin kişilikleri birbirinden farklı olduğu için iş yapma biçimi de farklıdır. Ortak dili konuşup birbirini anlayıncaya kadar uzun zaman geçmektedir. Bu iletişimsizlik bireylerin farklı kişiliklere sahip olmasından kaynaklanmaktadır. Eğer bireyler kendi kişiliğini fark edip, karşısındakinin kişiliğini çözebilirse daha kolay ve hızlı iletişim kurabilirler. Böylelikle iletişimsizlikle geçen zaman verimli bir zamana dönüşebilir.

İnsanların farklı kişiliklere sahip olması sadece iletişim tarzlarını değil; zaman yönetimi, problem çözme, karar verme, iş yapma biçimi, yönetim, satış, müşteri ilişkileri ve ekip çalışması gibi hayatın her alanında kendini göstermektedir.

Niçin Kişilik Testi?

İnsanların tutum ve davranışları zaman değişebilmekte ancak kişilikler değişmemektedir. Bunun için kişilik testleri diğer ölçüm araçlarına göre insanları tanımada daha etkilidir. Sizde kendiniz ve çalışanlarınız için kendi kişiliklerini tanıyıp şirketinizde farklı kişiliklerden kaynaklanan sorunların üstesinden gelebilir, daha üretken ve verimli bir iş ortamı sağlayabilirsiniz.

Testlerimiz

KARİYER TESTİ

EGO ASSESSMENT® Kariyer Testi, üniversite öğrencileri, mezunlar ve kariyer değişikliği yapmak isteyen kişilere yönelik olarak hazırlanmış olup kısaca kişiliklerini, kariyerlerinde nasıl başarılı olabileceklerini, hangi alanlarda çalışırlarsa başarılı ve mutlu olabileceklerini, iş ararken ve mülakat esnasında nelere dikkat etmeleri gerektiğini açıklamaktadır. Testin sonucunda her bir kişiye kendi adına özel 16 sayfalık Ego Assessment® Kariyer Raporu hazırlanmaktadır.

Kariyer Testini Kimler Uygulayabilir?

Üniversite öğrencileri, mezunlar ve kariyer değişikliği düşünenlerler için hazırlanmıştır.

ADAY TESTİ

EGO ASSESSMENT® Aday Testi, insan kaynakları sorumlu ve yöneticilerine yönelik hazırlanmış olup iş başvurusunda bulunan adayların kişiliklerini, işe uygunluklarını, kuruma neler katabileceğini, hangi alanlarda katkı sağlayabileceğini ve adaydan nasıl daha fazla verim alınabileceğini açıklamaya yönelik bir kişilik testidir. Testin sonucunda her bir kişiye kendi adına özel 16 sayfalık Ego Assessment® Aday Raporu hazırlanmaktadır.

Aday Testini Kimler Uygulayabilir?

İş başvurusunda bulunan adaylar içindir. Raporlar İK yöneticilerine verilmektedir.

ÇALIŞAN TESTİ

EGO ASSESSMENT® Çalışan Testi, iş hayatında çalışmakta olan kişilere yönelik olarak hazırlanmış olup çalışanların kendilerini daha yakından tanıyarak çalıştıkları işte daha başarılı ve mutlu olmalarını sağlamaya yönelik hazırlanan bir kişilik testidir. Testin sonucunda her bir kişiye kendi adına özel 16 sayfalık Ego Assessment® Çalışan Raporu hazırlanmaktadır.

Çalışan Testini Kimler Uygulayabilir?

İş hayatında bütün çalışanlar ve çalışanlarını geliştirmke isteyen şirketler için hazırlanmıştır.

TAKIM ÜYESİ TESTİ

EGO ASSESSMENT® Takım Üyesi Testi, takım içerisinde görev alan çalışanların takımla uyumlu şekilde çalışarak çalışmalarını en verimli hale getirmelerine yardımcı olmak amacıyla hazırlanmış bir kişilik testidir. Testin sonucunda her bir kişiye kendi adına özel 16 sayfalık Ego Assessment® Takım Üyesi Raporu hazırlanmaktadır.

Takım Üyesi Testini Kimler Uygulayabilir?

Takım üyelerine yönelik olarak hazırlanmıştır.

TAKIM LİDERİ TESTİ

EGO ASSESSMENT® Takım Lideri Testi, takımlara liderlik yapmakta olan kişilere yönelik olarak hazırlanmış olup bu kişilerin liderlik etme süreçlerinde kendilerini daha iyi tanıyarak daha başarılı ve verimli çalışmalar ortaya koymalarına yardımcı olmak amacıyla hazırlanan bir kişilik testidir. Testin sonucunda her bir kişiye kendi adına özel 16 sayfalık Ego Assessment® Takım Lideri Raporu hazırlanmaktadır.

Takım Lideri Testini Kimler Uygulayabilir?

Takımlara liderlik yapan yöneticiler ve takım lideri adayları için hazırlanmıştır.

YÖNETİCİLİK & LİDERLİK TESTİ

EGO ASSESSMENT® Yöneticilik & Liderlik Testi, yöneticilere yönelik olarak hazırlanmış olup yöneticilerin kısaca kişiliklerini, nasıl bir yönetici olduklarını ve yönetim sürecinde yönetim becerilerini nasıl kullandıklarını açıklayan bir kişilik testidir. Testin sonucunda her bir kişiye kendi adına özel 16 sayfalık Ego Assessment® Yöneticilik & Liderlik Raporu hazırlanmaktadır.

Yöneticilik & Liderlik Testini Kimler Uygulayabilir?

Tüm yönetici ve yönetici adayları için hazırlanmıştır.

GENEL KİŞİLİK TESTİ

EGO ASSESSMENT® Genel Kişilik Testi, kişilerin kendilerini daha iyi tanıyarak iş ve özel hayatlarında başarıyı ve mutluluğu yakalamalarına yardımcı olmak amacıyla hazırlanmış bir kişilik testidir. Testin sonucunda her bir kişiye kendi adına özel 16 sayfalık Ego Assessment® Genel Kişilik Raporu hazırlanmaktadır.

Genel Kişilik Testini Kimler Uygulayabilir?

Kendin daha iyi tanıyarak iş ve özel hayatında başarıyı ve mutluluğu yakalamak isteyen kişilere yönelik olarak hazırlanmıştır.

Testleri Nasıl Uygulayabilirim?

Testlerimizi internet üzerinden ve optik formlar üzerinden uygulama imkanı bulunmaktadır.

Test uygulamaları ve diğer sorularınızla ilgili bizimle iletişime geçebilirsiniz.